...

Vi tilbyder studieboliggaranti

Viborg Kommune har boliggaranti for unge, der flytter til kommunen for at påbegynde en uddannelse.

Boliggarantien betyder, at alle unge, der begynder på en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse eller får en læreplads beliggende i Viborg Kommune, kan få tilbudt en bolig afpasset den enkeltes behov.

Boligen tilbydes sædvanligvis til indflytning umiddelbart omkring studie- eller uddannelsesstart.
Boliggarantien gælder kun for unge, der ikke i forvejen bor i kommunen.

Du kan også med fordel rette henvendelse til din kommende uddannelsesinstitution, som ved studiestart koordinerer boliggarantien sammen med boligselskaberne. De kan også være behjælpelige med at udpege særligt studieegnede afdelinger i boligselskaberne.