...

Opsigelse af bolig

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal du gøre det skriftligt med tre måneders varsel til den 1. hverdag i en måned.
Der kan være andre opsigelses frister for ungdomsboliger, plejeboliger og bosteder. Vi henviser til hvad der er noteret i din lejekontrakt. 

Du kan opsige din bolig elektronisk ved at klikker på linket - Elektronisk opsigelse.

Eller du kan også udfylde nedenstående formular og sende den udlejning@bsjviborg.dk.

For at være gyldig skal opsigelsen være underskrevet af både dig og din eventuelle ægtefælle eller samlever, hvis I begge står på lejekontrakten.

Opsigelsen skal desuden være udfyldt med dato for fraflytning, dit kontonummer til din bank, din nye adresse, din e-mail adresse samt dit telefonnummer. Det sidste er af hensyn til boligansøgere, som ønsker at se din bolig. Du vil herefter få en bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse.

Flytter du ud af din bolig, inden dit opsigelsesvarsel udløber, vil vi forsøge at genudleje den hurtigst muligt.

Når du har opsagt din bolig, skal du give adgang til eventuelle kommende lejere, som ønsker at se boligen. Det kan ske på et tidspunkt, som du fastsætter.

 

Opsigelsesblanket .pdf

Opsigelsesblanket ved dødsbo.pdf