...

Fremleje af bolig

Som beboer i en almen bolig har du ret til at fremleje hele din bolig eller en del af den, men du skal være opmærksom på, at du kun må fremleje din almene bolig ud under særlige omstændigheder. Det gælder fx ved:

Sygdom: Erklæringen skal være fra en speciallæge
Forretningsrejse: Oplysning om, at det er midlertidigt fravær
Studieophold: Uddannelsesstedet skal bekræfte, at det er midlertidigt fravær fra uddannelsen
Forflyttelse o.lign.: Oplysning fra arbejdsgiveren om, at det er en midlertidig forflyttelse af arbejdssted

Fremlejen må max vare 2 år – og du skal have fremlejekontrakten godkendt hos boligselskabet.

Ønsker du at fremleje din bolig, kan du orientere dig om reglerne her:
Boligbytte og fremleje

Store konsekvenser: Hvis boligselskabet gør indsigelse mod et fremlejeforhold, og det alligevel fortsætter, kan boligselskabet ophæve lejemålet til øjeblikkelig fraflytning.

Fremleje af hele boligen
Ønsker du at fremleje hele din bolig, skal du sende os en ansøgning og en fremlejeaftale mellem dig og lejer. Blanketter hertil kan rekvireres hos Boligselskabet.

Du kan også sende en mail til udlejningen hos boligselskabet på udlejning@bsjviborg.dk eller ringe til os på telefon 87 925 925 tryk 1, hvis du vil vide mere.