...

Hvordan er du sikret, hvis uheldet er ude?

Som beboer er det vigtigt, at du tegner en forsikring for dit eget indbo - også kaldet løsøre fx. tøj, møbler, køkkenudstyr mm. Hvis uheldet er ude, og dit eget indbo bliver beskadiget ved brand, vand eller tyveri, er det kun din egen indboforsikring, der dækker. Dine møbler eller dit tøj er altså ikke dækket af hverken boligselskabets forsikring eller afdelingens hus- og grundejerforsikring. Indboforsikringen kan også dække ved genhusning til en anden bolig, hvis det er nødvendigt efter en vand- eller brandskade. 

Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, at de ting, som du har opbevaret i dit kælderrum eller loftrum også kun er dækket af din egen indboforsikring. Det er derfor altid en god ide at hæve sit opbevaret indbo i kælder/loftrum på fx. paller eller borde, således at indboet ikke tager skade ved fx. en vandskade i kælderen. Det samme gælder dit indbo på altaner, terrasser mm. Det er også kun din egen indboforsikring som dækker. 

Nedenstående er kort oversigt over, hvad der dækker hvad:

Afdelingensforsikring dækker:
- skader på bygningen og løsøre, der tilhører afdelingen fx. fælles bord/bænkesæt eller fælles grill.
- vand og stormskader samt skader ved brand på bygningen.
- Indbrud og tyveri af afdelingens indbo (ikke dit eget)

Afdelingen har tegnet er hus- og grundejerforsikring. 

Boligselskabet forsikring dækker: 

- Hvis en medarbejder forvolder skade under sit arbejde via en erhvervsansvarsforsikring. 
- Ved nybyggeri og renovering tegnes der særskilte forsikringer. 

Du dækker selv via din indboforsikring: 
- Alt eget indbo i bolig, på altan, terrasse, kælderrum og/eller loftsrum.