...

Indeklima og skadedyr

I Danmark er mange boliger isoleret tæt på grund af det kolde vinterklima. I en tæt bolig undgår du varmespild, men hvis du ikke lufter ud, undgår du også frisk luft. Frisk luft er en betingelse for sundhed. Derfor er det vigtigt, at du ofte lufter ud. Det skal ikke være i mange timer ad gangen. Luk vinduer og døre op i 5 til 10 minutter og lav gennemtræk i rummene. Gør det 1 til 2 gange om dagen. I badeværelset og i køkkenet skal du lufte ud, når du har brugt det. Udluft soveværelset om morgenen - og husk altid at skrue ned for varmen imens.

Læs folder om indeklima

Vanddamp
En familie med 4-5 personer producerer cirka 15 liter vanddamp om dagen. Dels fra familien selv (gennem udånding og sved), dels fra køkken og badeværelse, når familien laver mad og tager bad. Den vanddamp skal ud af boligen igen. Det kan den kun komme, hvis du lufter ud.

Fugtskader og bakterier
Lufter du ikke ud, kan det give fugtskader, som er dyre at reparere. I fugtskader trives bakterier godt. Fugt og bakterier giver usund luft i boligen, og du og din familie kan blive syge. Du kan få allergi og problemer med at trække vejret.

Det kan du selv gøre
Du kan begrænse fugtigheden ved at lægge låg på gryderne og bruge emhætte, når du laver mad. Derudover skal du ikke tørre tøj i boligen. Hvis du har ventilationsriste, er det vigtigt, at de er åbne og rene, ellers virker de ikke. Dug på vinduerne er et tegn på, at der er for meget fugt i lejligheden. Så trænger der til at blive luftet ud.

Minimer risikoen for bakterievækst i vandhaner og brusere ved hjælp af disse råd:

 • Varmt vand skal være over 50 grader, hvis din bolig er forsynet fa en varmtvandsbeholder eller en stor fælles veksler. Ved individuelle vekslere i eget lejemål er kravet 45 grader. 
 • Koldt vand bør være under 20 grader. Vandet skal blive koldt (15 grader) relativt hurtigt. 
 • Kontakt varmemesteren i din afdeling, hvis du oplever, at vandet i din bolig ikke bliver koldt/varmt nok. 
 • Oprethold et jævnt forbrug af vand i alle haner. Undgå at vandet i hanerne står stille i flere dage. 
 • Skyld hanerne godt igennem efter længere tids fravær. Både kolde og varme haner bør skylles grundigt igennem efter eksempelvis ferier. 
 • Rengør brusehovedet og slange minimum én gang om måneden. Hvis der er store aflejringer, der ikke kan fjernes, så skift bruser og slange. 
 • Gennemskyl bruseren ugentligt i 3 minutter, alene med varmt vand. 
 • Tøm brusehovedet efter brug ved at lade bruser og slange hænge nedad i minimum 5 minutter. 
 • Afmonter evt. brusehoved og -slange ved længere stilstand eksempelvis ferier. Læg bruser og slange i blød i en spand eddikevand og rengør, inden det monteres igen. 

Skimmelsvamp
Ved mistanke om skimmelsvamp i din bolig, skal du kontakte din inspektør. 
Få yderligere informationer på hjemmesiden ”Skimmel.dk”

Skadedyr
Skadedyr kan trænge ind i boligen. Ikke alle dyr, du opfatter som skadedyr er skadedyr.
Følgende dyr skal du selv bekæmpe i lejemålet:

 • Sølvfisk
 • Fluer
 • Myrer
 • Mus

Bliver problemet med myrer og mus voldsomt stort, kan varmemesteren i din afdeling kontaktes.

Ser du rotter i eller omkring din beboelse, skal du kontakte din inspektør. 


Følgende dyr skal du kontakte din varmemester for at få bekæmpet:

 • Bier og hvepse