...

Hvad er et fordelingsregnskab?

Et fordelingsregnskab er et regnskab, der fordeler en given udgift mellem lejere i ejendommen. Det kan være vand, varme, el eller renovation.

Regnskabet laves ud fra årsopgørelsen, som Boligselskabet Sct. Jørgen modtager fra forsyningsleverandøren. Det kan f.eks. være fjernvarme, naturgas, olie, vand eller el.

Udgiften deles via individuel måling hos alle lejere. Såfremt der ikke er målere i ejendommen, deles udgiften enten efter m² eller ligeligt.

Der kommer afregning fra forsyningsleverandøren én gang om året. Derfor udarbejdes der kun forbrugsregnskab én gang årligt.

Terminen/regnskabsperioden afhænger af forsyningsleverandørens afregningsperiode. Er den årlige opgørelse fra 1/5 til 30/4, vil forbrugsregnskabet også blive afregnet for denne periode.

Hvordan fastsættes enhedsprisen?
Pris pr. enhed findes ved at tage den samlede udgift til fordeling efter målere/m² og dividere den med det samlede antal enheder/m² for ejendommen. Derefter ganges de enkelte lejeres forbrug aflæst på målerne eller lejerens antal m² med enhedsprisen.

Eksempel: Lejer har fået aflæst sine målere til 4.000 enheder
Der er en fjernvarmeudgift i ejendommen på kr. 125.000,00
Der er aflæst målere med et samlet forbrug hos alle lejere på 70.000 enheder
Regnestykket: 125.000 kr./70.000 enheder = 1,7857 kr. pr. enhed.
Lejer har fået aflæst til 4.000 enheder x enhedsprisen på kr. 1,7857 = 7.142,80 kr. 

Prisen pr. enhed kan derfor variere år efter år afhængigt af det samlede forbrug og det samlede antal enheder i ejendommen. Der er derfor ikke Boligselskabet Sct. Jørgen, der fastsætter prisen. Det afhænger af udgift og forbrug i ejendommen. 

Faste andele
Faste andele i varmeregnskabet er den forbrugsuafhængige del af udgiften.
Faste andele dækker f.eks. varmetab i rør og varmeanlæg. Det kan også være abonnement eller afgift til forsyningsleverandøren. Denne fordeles efter en fast fordelingsnøgle/varmefordelingstal/faste andele. Denne udgift deles enten på din boligs bruttokvadratmeter eller ligeligt.

Fejl i fordelingsregnskabet?
Mener du at der er fejl i dit fordelingsregnskab kan du klage over dette. Se: Der er fejl i mit fordelingsregnskab. Her kan du også lave en indsigelse.