...

Den centrale Aktivitetspulje
Vi har en central aktivitetspulje, til at understøtte aktiviteter i de enkelte afdelinger. På den måde hjælper vi med at høje fællesskabet og det gode naboskab i afdelingerne.
Vi har haft puljen i en årrække - og den har bidraget til mange aktiviteter ude i afdelingerne og på tværs af afdelingerne.

Regler for at få støtte
Hovedreglen for at opnå økonomisk støtte til aktiviteter er, at man lokalt bidrager i form af medfinansiering og almindeligvis efter princippet "krone til krone".
Dette princip kan undtagelsesvis fraviges, hvor særlige forhold taler for det.
For at så mange som muligt kan få glæde af puljen, vil hovedreglen være, at man max. lan søge om kr. 3.000,- pr. aktivitet.

Der skal i forhold til hvert enkelt projekt udarbejdes
- Projektbeskrivelse
- Budget
- Evaluering af gennemført projekt
- Regnskab

Puljen administreres af udviklings- og beboerkonsulent Per Møller Jensen. Indsend denne formular for at ansøge:

Ansøgning Den centrale Aktivitetspulje

Hvad er aktiviteten og hvornår afholdes den?
Hvad koster aktiviteten samlet?
Hvor meget finansierer I / du selv til aktiviteten?
Skriv beløb i kr.
Afdelingsnavn eller nummer


Det er også muligt at kontakte Per Møller Jensen på tlf: 51 58 48 07 eller skrive til ham på peje@bsjviborg.dk