...

Klagevejledning

Det er vigtigt at have dialog - også når tingene ikke går, som de skal. Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, eller at boligselskabet har begået en fejl, så sørg i første omgang for at tage en snak med den eller de personer, som er ansvarlige for det, du er utilfreds med.

Vi tager kun imod skriftlige klager
Du skal skrive til din inspektør i den afdeling du bor, hvis du ønsker at klage til os. Husk tydeligt at skrive dit navn, adresse og dit lejemålsnummer samt beskrive præcist og detaljeret, hvad og evt. hvem du vil klage over, og hvornår det er sket. Du har også mulighed for at vedhæfte billeder, breve eller andet, der har betydning for din klage.

Klage over anden beboers adfærd eller overtrædelse af husorden

Drejer din klage sig om en anden beboer, så opfordrer vi til, at du selv tager en snak med personen, før du kontakter os. Langt de fleste problemer kan løses ved, at I tager en snak sammen og aftaler, hvordan I gør forholdene bedre for begge parter. Hvis jeres snak ikke afhjælper problemet, kan du skrive til inspektøren, hvorefter vi vil følge op på det.

Indsigelse mod forbrugsregnskab
Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab, kan du sende en indsigelse. Der skal gøres indsigelse senest 6 uger efter, at du har modtaget regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Du kan få udleveret en formular hos boligselskabet.

Klage i forbindelse med fraflytning
Har du modtaget en flytteafregning, som du ikke kan godkende, eller har du andre klager i forbindelse med din fraflytning, skal du sende klagen til boligselskabet.