...

Syn ved indflytning

Når du flytter ind i en af vores boliger, foretager vi enten ved selve indflytningen eller senest 14 dage efter din overtagelse af lejemålet et indflytningssyn.

Her gennemgår du lejemålet sammen med vores varmemester og udfylder en indflytningsrapport.

Den fejl- og mangelliste, som du har fået udleveret ved underskrivelsen af din kontrakt, skal du aflevere til varmemesteren senest 14 dage efter din overtagelse af boligen.

Varmemesteren vil vurdere, hvilke fejl og mangler, der skal udbedres og, hvilke der skal noteres, så du ikke kommer til at hæfte for dem ved din fraflytning.

De væsentlige fejl og mangler vil blive udbedret hurtigst muligt.

Vi opbevarer indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten, indtil du fraflytter din bolig. På den måde kan du være sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, der er opstået før din overtagelse af boligen.

Genparten af fejl- og mangellisten skal du selv beholde.