...

Syn ved din fraflytning

Ved fraflytning bliver din bolig synet af en inspektør, som vurderer, hvilke istandsættelser, der skal foretages, før en ny lejer flytter ind.

I forbindelse med opsigelsen af din lejlighed, modtager du en dato for et fraflyttersyn.

Din bolig skal være helt ryddet, og du skal have gjort hovedrent inden fraflytningssynet.

Hvis du selv ønsker at være til stede ved synet, beder vi dig om at medbringe alle nøgler til lejligheden samt eventuelt vaskekort, parkeringskort og briknøgler.

Er du forhindret i at deltage, skal du aflevere nøgler og eventuelt vaskekort, parkeringskort og briknøgle til din varmemester eller til boligselskabet inden synet.

Vi sender dig en kopi af synsrapporten og et prisoverslag for istandsættelse hurtigst muligt efter synet.

Læs eventuelt mere om fraflytning i BL – Danmarks Almene Boligers folder "Ind- og fraflytning".