...

Reglerne for istandsættelse omfatter

  • Normal istandsættelse
  • Istandsættelse som følge af slid og ælde
  • Istandsættelse som følge af misligholdelse

Normal istandsættelse dækker behandling af lofter og vægge samt rengøring efter håndværkere.

Din afdeling overtager udgiften til normal istandsættelse ved din fraflytning med én procent for, hver måned du har boet i boligen. Det vil sige, at afdelingen har overtaget hele udgiften efter otte år og fire måneders beboelse.
Din boligafdeling dækker også udgiften til eventuel istandsættelse som følge af slid og ælde. Det vil sige træværk, inventar, tekniske installationer og gulve, som er præget af almindelig slid og ælde for en bolig af den pågældende type og alder.

Der er tale om misligholdelse, hvis der konstateres forringelser eller skader som følge af fejlagtig brug, manglende vedligeholdelse eller følger af uforsvarlig adfærd. Manglende rengøring bliver også vurderet som misligholdelse. Ved misligholdelse er det dig, der kommer til at betale for istandsættelsen.

Du må gerne selv male din lejlighed ved fraflytning. Du skal, inden du begynder, kontakte din varmemester, for information om farve og valg af glans. Husk at arbejdet skal udføres håndværksmæssig korrekt.

Læs eventuelt mere om istandsættelse i pjecen "Ind- og fraflytning" fra BL - Danmarks Almene Boliger. Ind- og fraflytning