...

Forslagsblanket

Hvert år afholdes et afdelingsmøde i hver afdeling. Afdelingsmødet er beboernes mulighed for indflydelse i den enkelte afdeling. Når første dagsorden er omdelt i afdelingen, har man mulighed for at indsende et forslag til ændringer i afdelingen. Et forslag kan være tilladelse til husdyr i afdelingen. Det kan være et forslag om belysning på et fællesområde eller andet relevant for afdelingen. Det kan også være et forslag, som kræver indhentning af tilbud og udregning af en evt. huslejeforhøjelse. 

Et forslag skal kunne opfylde følgende: 

  • Skal være modtaget senest 2 uger før mødet
  • Forslaget skal beskrives, så der kan stemmes JA eller NEJ til forslaget på afdelingsmødet
  • Forslaget skal være enkelt beskrevet
  • Forslaget skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og evt. email til forslagsstiller
  • Kun ET forslag pr. blanket
  • For sent indsendte forslag vil være ugyldige

Forslaget sendes til: 

  • Post@bsjviborg.dk
  • Brovej 18, 8800 Viborg mrk. forslag til afdelingsmøde
  • Kan IKKE afleveres i varmemesterens postkasse 

 Klik på forslaget for at åbne filen - der kan ikke skrives i filen online. 

Brochure afdelingsmøde forslag_12.pdf