...

Brochure om afdelingsmødet

Afdelingsmødet er beboernes demokratiske møde.

Her kan der besluttes ændringer til husorden, her gennemgås budgettet for det kommende år, nye forslag vedtages eller afvises. Ifølge vedtægterne skal der afholdes afdelingsmøde inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse. 

I perioden august til ultimo september afholdes afdelingsmøderne. 

Klik på billeder for at læse mere om det ordinære afdelingsmøde. 

Brochure A5 - afdelingsmøde.pdf