...

Boligstøtte

Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte og afhænger af:

  • Lejlighedens størrelse
  • Huslejens størrelse
  • Antal beboere, især børn
  • Indkomst og formue

Du skal søge boligstøtte ved at bruge den digitale selvbetjeningsløsning på www.borger.dk/boligstoette. Hvis du har brug for hjælp til at bruge løsningen, kan du ringe til Udbetaling Danmark på  telefon 70 12 80 63. 

Hvis du gerne vil beregne din boligstøtte på forhånd, kan dette ske på www.borger.dk

Boligselskabet Sct. Jørgen påtager sig intet ansvar for rigtigheden af beregningerne.

Lån til indskud
Hvis du har svært ved at skaffe penge til indskud, når du vil leje en almen bolig, har du mulighed for at søge kommunen om indskudslån. Du kan søge om lånet, hvis boligen er taget i brug den 1. april 1964 eller senere.

Skal du flytte i en almen ungdomsbolig, hvor der er selvstændigt køkken, og den er taget i brug efter 1. januar 1997, kan du ligeledes søge boligindskudslån.

Kommunen har ikke pligt til at yde indskudslån og der vil blive foretaget en individuel vurdering ud fra følgende kriterier:

  • Husstandsindkomst
  • Lejen overstiger halvdelen af din husstandsindkomst
  • Uafviklet gæld på tidligere boligindskudslån
  • Årsag til flytning
  • Passende bolig - størrelse/økonomi
  • Formue