...

Vi lukker ikke ned, men udviser rettidig omhu

Kære beboer

Vi lukker ikke ned, men udviser rettidig omhu.

Regeringen har udmeldt betydelige skærpelser af foranstaltningerne for at bremse udbredelsen af coronavirus mest muligt.
Regeringens tiltag kommer til at berøre alle i det danske samfund også her i den almene boligsektor.

På baggrund af regeringens kraftige opfordringer henstiller vores brancheorganisation BL til, at vi i den almene sektor alene opretholder forretningskritiske funktioner i administrationen til og med den 13. april. Ledelsen i Sct. Jørgen har på denne baggrund drøftet, hvorledes vi  som virksomhed med leverandører, beboere og som arbejdsplads med medarbejdere håndterer de kommende to uger.

Sådan forholder vi os
Vi er tilstede og lukker ikke helt ned, men opretter nødberedskab i hver afdeling, så vi sikrer en forsvarlig drift af vores mange beboer. Mange af jer skal i den kommende tid være hjemme, og det er derfor vores opgave at sikre, at det er trygt, når I bor hos os.

Samtidigt skal vi passe på vore medarbejdere, som dagligt er i kontakt med mange mennesker. Både når de fremviser og udlejer boliger, og når de kommer ud for at udbedre diverse fejl og mangler. De er derfor i umiddelbar risiko for at blive smittet med virussen eller med til at sprede den!

Vi er derfor desværre nødsaget til at prioritere hårdt imellem de indkomne fejl og mangler i den nærmeste fremtid. Det betyder, at vi primært vil tage os af akutte opståede problemer, såsom manglende strøm, el eller vand. Øvrige fejlmeldinger vil blive behandlet enkeltvis efter nøje vurdering.

Vi fremviser og syner stadig boliger, men også her tager vi visse forholdsregler ud fra en individuel vurdering. Alt dette sker af hensyn til vores medarbejdere og jer som beboer.

Vores udlejning og den øvrige administration er lukket ned for fysisk betjening. Kun forud indgået aftaler med beboere tages fysisk, hvis de vurderes at være uopsættelige. Vi henstiller derfor til at benytte vores mail eller telefonen, som bliver betjent som sædvanligt. Der kan dog forekomme kø på telefonen.

Vi skal passe på hinanden og hjælpe hinanden, i det omfang det er muligt. Vi henstiller derfor til, at I ude i afdelingerne aflyser alle forsamlinger og sociale aktiviteter til og med den 13.april, men hjælp gerne hinanden med at få handlet ind, klaret apotek besøg samt andre fornødenheder.

Vi henviser til bsjviborg.dk og Facebook side som vi løbende holder opdateret.

 

 

Næste nyhed

Corona-virus i børnehøjde