...

Om cookies

Bsjviborg.dk indsamler information om alle besøg på hjemmesiden. Ved at benytte bsjviborg.dk accepterer du, at vi bruger cookies.

Samtidig opfordrer vi flere steder brugerne til aktivt at afgive information. Indsamling af information på bsjviborg.dk sker under overholdelse af gældende lovgivning.

Herunder kan du læse, hvorfor vi indsamler information, og hvad vi bruger den til.

Hvilke oplysninger indsamler vi?
bsjviborg.dk indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på to måder:

-   Ved brug af såkaldte cookies
-   Ved at brugeren selv afgiver oplysninger 

Vores brug af cookies gør det lettere for dig at anvende bsjviborgj.dk, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Websitet kan med andre ord bruge en cookie til at huske information om dine præferencer, dit brugernavn osv.

Samtidig kan cookien f.eks. fortælle os:

-   Hvor lang tid du besøger hjemmesiden
-   Hvilke områder og hvor mange sider du læser
-   Om din computer eller mobil har besøgt os tidligere
-   Hvilken browser og styresystem du bruger

Denne information er anonym og opsamles sammen med informationerne fra alle de andre brugere, således at vi får en statistisk oversigt over brugen af bsjviborg.dk. Vi bruger statistikken i det redaktionelle arbejde med at videreudvikle indholdet og selvbetjeningsløsningerne på bsjviborg.dk.

Personlige oplysninger
Udover cookies kræver flere af Boligselskabet Sct. Jørgens tjenester, at du udleverer personlige oplysninger. Det gælder f.eks. i tilmeldingsformularer og ved login. Oplysningerne vi registrerer vil f.eks. kunne være dit navn, adresse, by, telefonnummer, mail og CPR-nummer.

Vi anvender oplysningerne for - på en effektiv måde - at kunne udføre de ydelser, vi tilbyder efter lov om almene boliger. Det vil primært sige til administration af ventelister og boliger og til gennemførelse og understøttelse af de beboerdemokratiske processer.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Boligselskabet Sct. Jørgen har fokus på beskyttelse af dine personlige oplysninger, og ansatte i administrationen, på ejendomskontorerne m.v. skal overholde de regler der er fastsat i persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Ifølge Persondataforordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Derfor har kun et mindre og relevant udvalg af boligselskabets medarbejdere adgang til registrerede brugerdata på bsjviborgj.dk og i de bagvedliggende systemer.

Boligselskabet Sct. Jørgen udleverer ikke den enkelte brugers oplysninger til tredjepart, med mindre du udtrykkeligt giver samtykke til det. En undtagelse er dog de boligselskaber eller kommuner, vi administrerer boliger for. Disse selskaber kan modtage data om lejere og boligsøgende, der er knyttet til deres boliger og ventelister.

Vi kan dog ikke garantere fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Andre kan uberettiget tiltvinge sig adgang til beskyttede data, når data sendes og opbevares elektronisk. Så selv om vi forsøger at beskytte oplysningerne bedst muligt, kan vi ikke garantere for sikkerheden af de afgivne oplysninger. Du sender derfor dine data på eget ansvar.

Sletning af dine personoplysninger
Vi sletter eller anonymiserer automatisk dine personoplysninger, når du ikke har haft et forretningsforhold med os i 5 år. Et forretningsforhold kan f.eks. være en opskrivning til bolig, et lejeforhold eller ubetalt gæld fra tidligere boperioder.

Som udgangspunkt har du ifølge Persondataforordningen ret til at få slettet dine personoplysninger hos os, med mindre vi har et specifikt juridisk grundlag for at opbevare dem. Hvis du har haft et forretningsforhold som nævnt i sidste afsnit indenfor de seneste 5 år, kan vi ikke slette alle data om dig, idet regnskabsloven pålægger os at kunne dokumentere hvem og hvilke beløb, vi har modtaget penge fra. Derfor kan du ikke få slettet dit navn, din fødselsdato og din adresse indenfor 5-års perioden. Vi kan derimod godt slette din mailadresse, telefonnumre og de sidste fire cifre i dit cpr-nummer. Du kan også anmode om at få slettet andre data, herunder for eksempel specifikke dokumenter eller data om hvilke afdelinger, du har stået på venteliste til. Vores vurdering af om data kan slettes vil udover kravene der følger af regnskabsloven også omfatte en vurdering af forældelseslovens frister, som normalt er 3 år.

Hvis du ønsker data slettet før de 5 år: Kontakt vores digitale redaktion jvf. nedenfor og oplys dine specifikke ønsker.

Din accept
Du accepterer ovenstående persondatapolitik, når du besøger bsjviborg.dk

Hvis du opdager læk af data
Boligselskabet har som nævnt iværksat en omfattende beskyttelse af vores brugeres personlige oplysninger. Hvis du alligevel måtte opdage, at dine eller andre menneskers oplysninger hos os er blevet tilgængelige for uvedkommende, bedes du omgående kontakte os via oplysningerne nedenfor, samt undlade at læse/videreformidle de pågældende oplysninger. Vi vil så hurtigst muligt stoppe lækagen, orientere de berørte mennesker og i relevant omfang indberette hændelsen til Datatilsynet.

Kontaktmulighed vedr. personlige oplysninger

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores DPO på tlf. 87 925 925 eller på mail: tigo@bsjviborg.dk