...

 

Virksomhedsplan 2020 har, med afsæt i boligselskabets grundlag, mission, vision og værdier, fokus på udvikling og vækst. Den administrative og driftsmæssige udvikling består i, at højne kvalitet og serviceniveau for beboerne samt øge indsatsen omkring markedsføring og branding. I forhold til nyt byggeri og renovering vil vi give plads til innovation og nytænkning. Den har ligeledes et stærkt fokus på medarbejdertrivsel via en aktiv personalepolitik.