...

Boligselskabet Sct. Jørgen historisk

Boligselskabet Sct. Jørgen har en stolt historie, som går helt tilbage til 1942.

Boligselskabet Sct. Jørgen har, som det danske samfund generelt, fulgt med udviklingen og dækker i dag ikke udelukkende behovet for boliger. Boligselskabet ser det også som sin opgave at understøtte velfungerende miljøer og beboerdemokratiske indsatser i de enkelte afdelinger. Boligselskabet er dog stadig meget bevidst om sine stolte historiske rødder.

Erhvervsrådets Boligselskab blev etableret på et møde den 2. marts 1942 af et udvalg udpeget af Viborg Erhvervsråd og godkendt af Viborg Byråd. Udvalget bestod af fabrikant H. Martinsen, billedhugger Kaj W. Nielsen, direktør N.P. Jacobsen, vinhandler Ole Christensen og bankfuldmægtig Poul Enne. Af vedtægterne fremgår det, at formålet med oprettelsen af boligselskabet var at: "opføre gode og billige boliger, væsentligst med lejligheder, svarende til den mindrebemidlede befolknings behov".
Med initiativet ville man dels afhjælpe datidens store boligmangel, der bl.a. skyldtes indvandringen fra land til by i 30’erne og 40’erne, dels bidrage med beskæftigelsesarbejder, da man forventede en meget høj arbejdsløshed efter 2. verdenskrig.

I år 2000 blev Erhvervsrådets Boligselskab i Viborg omdannet til Boligselskabet Sct. Jørgen og indledte samarbejde med en række lokalt baserede boligorganisationer, bl.a. Andelsboligforeningen Granly, Tjele Almene Boligorganisation samt Kjellerup Boligforening. I perioden fra 2004 – 2012 fusionerede Boligselskabet Sct. Jørgen, Kjellerup Boligforening, Rødkærsbro Boligselskab, Tjele Almene Boligorganisation, Andelsboligforeningen Granly, Boligselskabet Gudenå og Fjends Boligselskab til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg. Pr. 1. juli 2014 blev Bjerringbro Boligselskab fusioneret med Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg.

Boligselskabet har boligafdelinger i Viborg, Silkeborg, Skive og Favrskov Kommune. Boligselskabet Sct. Jørgen har således en særlig historie i form af at vokse med ca. 400 boliger årligt de sidste 10 år og er nu blandt landets 10 største boligselskaber.

Grundlaget for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og det administrationsfællesskab som Boligselskabet indgår i, omfatter:

• Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
• Højslev Boligselskab (indgik i samarbejdet fra 2010)
• Bjerringbro Andelsboligforening (indgik i samarbejdet fra 1. januar 2007)
• Samt aftale om hele eller delvise administrationsaftaler med selvejende institutioner, private andelsboligforeninger og kommuner, region, m.fl.

Medio 2015 har Boligselskabet Sct. Jørgen 4400 egne lejemålsenheder, fordelt som 3477 familieboliger, 538 ungdomsboliger samt 385 pleje- og ældreboliger. Samtidig administrerer boligselskabet 380 lejemål for Bjerringbro Andelsboligforening og 126 lejemål for Højslev Boligselskab. Derudover administreres ligeledes et antal kommunale pleje- og ældreboliger, private støttede andelsboligforeninger og ejerforeninger. Således er boligselskabets samlede administrative omsætning baseret på godt 5.000 lejemålsenheder.