...

Bjerringbro Andelsboligforening historisk

Bjerringbro Andelsboligforening blev stiftet den 19. januar 1942. Mødet blev afholdt på Madsens Hotel i Bjerringbro. En bestyrelse blev valgt, og vedtægter blev godkendt. Prisen for at blive meldt ind i foreningen blev sat til 1 kr. 

Der blev afholdt møde den 27. februar 1942, hvor der blev fremlagt  tegninger over en ejendom med 12 lejligheder. Det blev vedtaget, at indskuddet på lejlighederne skulle være 500 kr. De 12 lejligheder blev straks aftaget af interesserede, og omkring 1. november 1942 var der flyttet 12 familier ind i det nye kompleks ”Vesterport” på Markedsgade i Bjerringbro. 
På det tidspunkt var der allerede planer om at opføre 8 lejligheder på Sønderbro (Brogade). 

Bjerringbro Andelsboligforening har i dag 332 familieboliger og 47 ungdomsboliger beliggende i Bjerringbro, Sahl, Mammen og Højbjerg.