...

Afdelingsmødet er beboernes demokratiske møde. Her kan der besluttes ændringer til husorden, her gemme,gås budgettet for det kommende år, nye forslag vedtages eller afvises. Ifølge vedtægterne skal der afholdes afdelingsmøde inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse. 

I perioden august til ultimo september afholdes afdelingsmøderne. 

Klik på billedet for at læse mere om det ordinære afdelingsmøde

Brochure A5 - afdelingsmøde.pdf