...
 • Vagtordning udenfor åbningstiden?

  Hvis der udenfor åbningstiden opstår uopsættelige forhold, såsom sprængte rør og brand, kan beboerne ringe til vagttelefonen 89 70 35 99 hos Viborg Brandvæsen, som vil kontakte den vagthavende inspektør.

   

 • Boligselskabet på Facebook

  Vi er på Facebook, hvor vi ønsker at skabe interaktion mellem vores beboere, kommende beboere og vores samarbejdspartnere. 

  Man må meget gerne skrive til os på Facebook - beskeder vil blive besvaret, men vi sagsbehandler ikke på Facebook. 

 • Hjælp til økonomisk rådgivning

  Et tæt samarbejde mellem Fællessekretariatet Viborg, Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen giver mulighed for gratis økonomisk rådgivning. 

  Her kan du få hjælp til at blive boende i din bolig, hjælp til at lægge et budget, hjælp til at overskue de ydelser, som du er berettiget til eller få et overblik over forskellige lån.  Find yderligere oplysninger her

 • Hvad er MIN SIDE?

  Min side er din personlige indgang til vores hjemmeside - bsjviborg.dk.
  Du SKAL bo i en af vores boliger for at have adgang til min side. 

  Her kan du finde oplysninger om din afdeling, din husleje, din afdelingsbestyrelse. Herudover får du her adgang til en række af helt særlige beboertilbud, som kun er tilgængelige for dig som beboer i Boligselskabet Sct. Jørgen. 

 • Hvis jeg vil klage?

  Ønsker du at fremsende en klage, skal du gøre det på post@bsjviborg.dk.
  Husk at skrive klart og tydeligt, hvor du bor, hvad/hvem du klager over og et telefonnummer, så din inspektør har mulighed for at henvende sig til dig. En klage skal altid være skriftlig. 

 • Nøgler - bortkomne og aflevering ved fraflytning

  Boligselskabet Sct. Jørgen har IKKE en ekstra nøgle til din lejlighed. 

  Hvis du er så uheldig, at du får låst dig ude, kan viceværten IKKE hjælpe.

  Derimod skal du kontakte en låsesmed, som på din regning kan åbne din dør for dig. Det er en god ide at have en ekstra nøgle hos et familiemedlem eller en nabo. 

  Ved fraflytning skal alle nøgler afleveres tilbage, og er der bortkommet nøgler, vil du blive opkrævet for en omlægning (ca. 2500,-).

  Har du brug for en eller flere ekstranøgler, kan du bestille dem, ved at kontakte den pågældende inspektør for afdelingen.

 • Kabel tv og internet

  Bemærk venligst at medielicensen IKKE er en del af din kanalpakke. Den skal betales ved siden af og er lovpligtig - se yderligere her 

  Som hovedregel er der kabel tv fra YouSee. Du er ikke forpligtet til at have kabel tv hos YouSee og kan altid opsige det pr. den 1. i måneden. Dette skal være skriftligt pr. mail på post@bsjviborg.dk

  I enkelte afdelinger er der andre udbyder:

  Afd. 2 + 8 + 14 + 116 + 123 + 128 har fibernet hos Eniig. Man kan ikke opsige sin grundpakke, men man kan få konverteret grundpakken til internet. Kontakt Eniig direkte her

  Afd. 94 + 901 har lejerne ikke selv vælge internetudbyder. Man kan dog altid opsige sit kabel tv hos YouSee. 

 • Licensen er lovpligtig

  Husk den lovpligtige medielicens!

  I Danmark er licensen lovpligtig. Hovedreglen er, at hvis du er over 18 år og har et licenspligtigt apparat, så skal du være dækket af en medielicens. 

  Licenspligtige apparater er: 

  • TV
  • Computer med internetadgang
  • Mobiltelefon med internetadgang
  • Tablet eller andre enheder med internetadgang


  Bemærk at der i en almindelig tv-pakke fra tv-udbyderne ikke er inkluderet licens. Den komme ved siden af. Du kan tilmelde dig medielicens på dr.dk/tilmeldlicens

 • IBAN/SWIFT

  Hvad er IBAN:
  IBAN-nummeret er det internationale kontonummer, som udenlandske banker skal bruge for at identificere en dansk bankkonto. Alle danske bankkonti har ud over det almindelige reg.nr. og kontonummer et IBAN-nummer.

  Hvad er SWIFT:
  SWIFT/BIC (Bank Identifier Code) er en international standard til at identificere en bank. 


  Boligselskabet Sct. Jørgen:
  Bank: Nordea
  SWIFT: NDEADKKK
  IBAN: DK6620002640005426

   

   

 • Venteliste

  For at stå på venteliste til en bolig hos Boligselskabet Sct. Jørgen skal du skrives på ventelisten. Dette gør du ved at gå på boviborg.dk.

  I Viborg Kommune er der fælles venteliste mellem Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg. Det betyder, at du kun skal betale en gang for at stå på venteliste hos begge boligselskaber. 

  Venteliste til ungdomsboliger
  Du skal være fyldt 15 år. Det er gratis at komme på venteliste til ungdomsboliger

  Venteliste til familieboliger
  Du skal være fyldt 15 år. Din opnotering er personlig og kan ikke overdrages til andre. Du skal betale et gebyr på kr. 150 kr. for at komme på venteliste til familieboliger. Gebyret er gældende for ét år frem, eller til du har fået en bolig. Fornyelsesgebyr koster 150 kr. Det årlige gebyr opkræves via indbetalingskort. Betalingen kan også tilmeldes Betalings- service. Såfremt du ikke betaler det årlige gebyr, vil du modtage en påmindelse. Modtager vi forsat ikke betalingen, bliver dit medlemskab slettet.

  Ældre- og plejeboliger
  Det er ikke muligt at komme på venteliste til ældre- og plejeboliger, da det er kommunen, der visiterer borgere til disse boliger.

 • Boliggarantibevis

  Når dit liv ændrer sig, kan du få brug for at bo på en ny måde - og et boliggarantibevis kan være en god mulighed for trygt at afprøve en ny adresse. 

  Boliggarantibeviset er en mulighed for at flytte med fortrydelsesret. Det giver dig fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig i samme afdeling, som den du flytter fra, hvis du fortryder fraflytningen. Hvis vi ikke inden for rimelig tid kan tilbyde en bolig i samme afdeling, som den du flyttede fra, vil du i stedet få tilbudt en bolig i en tilsvarende afdeling. 

  Boliggarantibevist gælder i op til tre år, hvis du opsiger din bolig af følgende grunde:

  • Du er enlig, men ønsker at indgå i et parforhold, hvor I sammen flytter til en anden bolig
  • Du er efterlønsmodtager/pensionist og vil prøve at bo i sommerhus hele året.


  Boliggarantibevist koster 800 kr. Hvis du ønsker at gøre brug af boliggarantibeviset, vil du blive anvist den første ledige tilsvarende bolig i afdelingen. Anvisningen går forud for almindelig venteliste, men ikke forud for den kommunale anvisning.

 • Ventetid

  Det er umuligt at spå om, hvor lang ventetiden er, da denne jævnligt ændrer sig i både positiv og negativ retning.
  Dette skyldes, at ventelisten tager højde for forskellige kriterier og prioriteringer. Ventelisten påvirkes af antal fraflytninger, antal ansøgere, hvor mange afdelinger den enkelte ansøger har søgt på, samt hvilke kriterier de forskellige ansøgere opfylder mv. Dette er umuligt at forudsige, og derfor kan vi ikke oplyse om, hvor lang din forventede ventetid er, men blot opfordre dig til at skrive dig op i god tid. Du kan skrive dig op ved at klikke her.

 • Er jeg berettiget til boligstøtte, og hvordan søger jeg?

  Boligstøtte er den fælles betegnelse for boligsikring og boligydelse. Det er Udbetaling Danmark, der fastsætter kriterierne. Henvend dig til www.borger.dk for at få at vide, om du er berettiget til boligstøtte. Læs mere om boligstøtte her

 • Kan jeg låne til indskuddet?

  Ja, hvis du flytter i en almen bolig, kan du som udgangspunkt søge kommunen om lån til beboerindskud, hvis boligen er opført efter 1. april 1694. Du kan søge, hvis du og boligen opfylder en række kriterier.
  Læs mere om lån til indskud her

 • Hvorfor skal jeg betale depositum?

  Depositummet er en sikkerhed for, at du kan dække de udgifter, der er forbundet med din fraflytning, idet dit lejlighed/værelse skal afleveres i samme stand, som det blev modtaget.

 • Hvad er depositum?

  Depositum er penge, som lejeren betaler til udlejeren, som sikkerhed i forbindelse med aftale om leje af en bolig. Depositummet tilbagebetales til lejeren, når denne flytter - medmindre aftalen misligholdes, og der er forhold, som skal udbedres på lejerens regning. I så fald vil omkostningerne til udbedringen blive modregnet i depositummet.

 • Indflyttersyn - hvornår og hvorfor?

  Der skal foretages et indflytningssyn indenfor 14 dage fra din indflytning. Synet er for at afdække væsentlige fejl og mangler i boligen, som bør udbedres snarest eller skrives på en liste, så du ved fraflytning ikke kommer til at hænge for udgiften til reparation. 

  For at bestille indflytningssyn skal du kontakte din inspektør. Du finder din inspektør under din afdeling - se yderligere her

 • Hvornår kan jeg flytte ind?

  Lejligheden skal istandsættes, inden du flytter ind i den. 

  I boligerne i Viborg, Løgstrup og Skals istandsættes lejligheden de første 14 dage af din boperiode. Det vil sige, at har du en lejlighed fra den 1. i en måned, kan du flytte ind midt i måneden og ikke før pga. istandsættelsen. 
  I boligerne udenfor de nævnte områder sker istandsættelsen de sidste 14 dage af den forriges lejers boperiode, og du kan derfor flytte ind til den 1. i en måned, men ved fraflytning skal du være ude 14 dage før sidste dag i boperioden. 

 • Hvor lang opsigelsesfrist har jeg?

  Man kan opsige sin bolig til hver den 1. i måneden. Det vil sige, hvis boligselskabet modtager din opsigelse f.eks. den 11. marts, begynder dine 3 måneders opsigelse fra 1. april og tre måneder frem. Du hæfter altså i dette tilfælde for huslejen til og med juni måned. Du kan sagtens fraflytte boligen inden udløb af de tre måneder, og boligselskabet vil naturligvis forsøge at leje boligen ud med det samme, men lykkedes det ikke, skal du betale husleje i hele opsigelsesperioden.

  Der kan være andre opsigelses frister for f.eks. ungdomsboliger, plejeboliger og bosteder. Dette skal være angivet i din lejekontrakt. 

   

   

 • Hvis jeg ikke er tilfreds med flytteafregningen

  Hvis der er nogle enkelte punkter på flytteafregningen, som du ikke helt kan forstå så kontakt boligselskabet på tlf. 87 925 925, så kan du formentlig få en forklaring på sammenhængen over telefonen.

  Mener du, at du er blevet opkrævet for nogle udgifter, som ikke fremgår af synsrapporten, eller mener du, at der nogle ting du ikke bør hæfte for i forbindelse med istandsættelsen, så skal du skrive en indsigelse til boligselskabet og præcist angive, hvad du ikke kan acceptere. Herefter vil sagen blive undersøgt, og du vil modtage et svar fra boligselskabet.

  Er du ikke tilfreds med boligselskabets afgørelse, kan sagen indbringes for Beboerklagenævnet, hvor et uvildigt nævn, så vil se på sagen.

 • Hvordan opsiger jeg min bolig?

  Din opsigelse skal være skriftlig. Du kan få tilsendt et opsigelsesskema fra boligselskabet ved at kontakte udlejningen.
  Du kan også opsige din lejlighed ved at benytte dig af selvbetjeningsløsningen - se her 

  Det er meget vigtigt, at du på din opsigelse angiver, hvornår boligen er ryddet og klar til at blive synet, da det er denne dato, der er afgørende for, hvornår boligen kan genudlejes.

 • Hvornår skal min bolig synes?

  Sammen med bekræftelsen på din opsigelse får du et tidspunkt til fraflytningssynet. Hvis tidspunktet ikke passer dig, kan du aftale en ny tid med udlejningen.

  Det skal dog være i dagene umiddelbart omkring det oprindelige synstidspunkt og indenfor inspektørenes normale arbejdstid.

 • Må jeg selv istandsætte boligen ved fraflytning?

  Ja, det skal blot være ’håndværksmæssigt korrekt’ udført. Det vil sige, man må ikke kunne se forskel på, om det er dig eller f.eks. en professionel maler, der har udført arbejdet.

  Du må dog ikke selv udføre arbejde, der kræver en autoriseret håndværker f.eks. i forbindelse med vand- og el-installationerne.

  Husk at nøglerne til boligen afleveres til varmemesteren i forbindelse med synet, og du har ikke adgang til boligen herefter. – Derfor kan du heller ikke udføre arbejde i boligen efter synet; ønsker du at udføre noget af arbejdet selv, skal det derfor være færdiggjort inden synet.

 • Hvis jeg ikke selv kan deltage i fraflyttersynet?

  Du har mulighed for at sende en anden i dit sted, vedkommende skal medbringe alle nøgler og en fuldmagt fra dig. Hvis der ikke kommer nogen til den aftalte tid, vil inspektøren gennemføre synet sammen med en kollega, så der er to vurderinger af boligen.

  Hvis du ikke ønsker at deltage i fraflytningssynet og heller ikke sender en anden i dit sted, så husk at aflevere alle nøglerne til varmemesteren.

  Husk på, at varmemesteren ikke har nøgler til din bolig, hvis han ikke har modtaget nogle nøgler, er han nødt til at bestille en låsesmed, der kan åbne døren og udskifte låsesystemet, og den udgift skal du betale for.

 • Hvordan foregår synet af boligen?

  Inspektøren gennemgår boligen og noterer, hvad der skal laves. Har du ødelagt eller misligholdt noget i boligen, vil du skulle betale for det. Hvis noget af istandsættelsen skyldes almindelig slid og ælde, så betaler afdelingen for denne del af udgiften.

  Har du ikke selv malet, og bliver din maling af nogle rum ikke godkendt, skal der også udføres ’normalbeløbsarbejde’, som er maling af lofter og vægge, her betales noget af udgiften af dig og noget af afdelingen. Fordelingen afhænger af, hvor længe du har boet i boligen.

  Mangler du at aflevere én eller flere nøgler, så er man nødt til at omkode eller udskifte låsesystemet, så den nye lejer er sikker på, at der ikke eksisterer andre nøgler til boligen. Denne udgift skal du i givet fald betale, så husk at medbringe alle nøgler du har fået udleveret.
  Når synet er overstået underskrives synsrapporten, og du får en kopi med derfra.

 • Hvornår modtager jeg min flytteafregning?

  Typisk vil der gå cirka 6 uger fra frigørelsesdatoen af din bolig, til du modtager den endelige flytteafregning vedlagt fakturakopier, på det arbejde du skal betale hele eller dele af udgiften til.

  Kan opgørelsen færdiggøres hurtigere, sendes flytteafregningen naturligvis før, men det kan omvendt også trække lidt ud, så det tager mere end 6 uger, før du modtager den endelige opgørelse.

 • A og B ordning

  A-ordning
  Når du flytter ind i en bolig med A-ordning, er den i god og forsvarlig stand ved dit lejemåls begyndelse med nyistandsatte lofter og vægge. Du skal så selv sørge for vedligeholdelse, så længe du bor i denne bolig.

  B-ordning
  I en bolig med B-ordning er det din boligafdeling, der sørger for den indvendige vedligeholdelse, mens du bor der. Udgifterne til det bliver afholdt over boligens vedligeholdelseskonto, som du indbetaler til over din husleje. Det er kun dig, der har adgang til at hæve på din vedligeholdelseskonto. Når du har opsagt boligen til fraflytning, kan du ikke længere råde over det beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto.

 • Rengøring ved fraflytning

  Du skal aflevere boligen i rengjort stand. Det betyder, at boligen skal være så ren, at den næste lejer umiddelbart kan flytte ind i den. Du kommer selv til at betale for dårlig og/mangelfuld rengøring.

 • Gulve ved fraflytning

  Du skal aflevere gulvene i samme stand, som ved din indflytning, bortset fra almindelig slid og ælde. Det betyder, at du skal sørge for løbende vedligeholdelse af gulvene, så længe du bor i lejligheden.

 • Kan jeg fremleje min bolig?

  Ja, men der er nogle krav, der skal være opfyldt, for at man kan få godkendt en fremleje af sin bolig.

  Fremleje af en almen bolig kan maksimalt være for to år, og der skal være en gyldig grund til, at man vil fremleje sin bolig. Det kan f.eks. være, at man bliver midlertidigt forflyttet af sit arbejde eller skal studere i udlandet i en periode. Det er dog et krav, at du kan dokumentere, at du har planlagt at komme tilbage til din bolig; altså at der tale om en midlertidig flytning.
  Der skal laves en lejekontrakt mellem dig og din lejer, som boligselskabet skal have en kopi af. Desuden må du ikke udleje din bolig for en højere husleje, end du selv betaler.

  Man kan ikke fremleje sin bolig, fordi man f.eks. gerne vil have den i ’baghånden’, hvis det ikke går godt med at flytte sammen med kæresten.

  Ved fremleje af en ungdomsbolig, er det endvidere et krav, at din fremlejer kan dokumentere, at han eller hun er under uddannelse. Ved henvendelse til udlejningen kan du få yderligere information om fremleje af boligen.

  Det er på ingen måde tilladt at fremleje sin bolig uden boligselskabets tilladelse!

  Du kan også læse BL's folder om fremleje her.

 • Må jeg holde husdyr?

  Det er forskelligt fra afdeling til afdeling. Det fremgår af din husorden.

  Det besluttes af beboerdemokratiet på det årlige afdelingsmøde, om husdyr er tilladt i din afdeling.

  Du kan finde din husorden under din afdeling - se her 

 • Hvad er råderet?

  Lejere i almene boliger har ret til at udføre forbedringer indvendigt i boligen og ved fraflytning få godtgjort en forholdsvis andel af de afholdte udgifter. Boligselskabet skal dog godkende dine forbedringer, inden du starter. Kontakt din inspektør herom. 

 • Tjek din radiator

  Det er en god idé jævnligt at mærke på dine radiatorer.

   

  De bør være varme i toppen og kolde i bunden. Hvis de er varme forneden, udnytter de ikke varmen ordentligt. For ikke at spilde varme er det vigtigt, at vandet er afkølet, når det sendes ud af radiatoren. Lyt også efter, om dine radiatorer klukker eller risler. Gør de det, er der luft i systemet.

   

  Når radiatorerne har været lukket, for eksempel om sommeren, kan ventilnålen sætte sig fast, når radiatoren åbnes igen om efteråret, og radiatoren bliver ikke ordentlig varm. Du kan kontrollere, om radiatorventilerne virker, som de skal, ved at skrue helt op for varmen og tjekke, om radiatorerne bliver varme over det hele. Herefter lukker du helt for termostaterne. Efter et par timer skal radiatorerne være helt kolde.
  Det er en god idé at kontrollere radiatorerne en gang om året, så du opdager, om der er defekte radiatorventiler, eller om de har sat sig fast. Hvis du oplever problemer med dine radiatorer, kan du altid kontakte din varmemester. 

 • Hvem er min inspektør?

  Inspektøren har det overordnede ansvar for din afdeling. Inspektøren kan hjælpe dig med bl.a. klagesager. Han har også et godt kendskab til din afdelings økonomi. 

  Du kan finde din inspektør under din afdeling - se her 

 • Hvem er min varmemester?

  Varmemesteren er den medarbejder, som vil kunne hjælpe dig i det daglige i din afdeling. Hver varmemester er tilknyttet bestemte afdelinger. 

  Du kan finde din varmemester under din afdeling - se her 

 • Hvad er en husorden?

  Din afdelings husorden er det regelsæt, som er fastsat af beboerdemokratiet i din afdeling. Du kan finde din husorden under din afdeling - se her

 • Hvad er vedligeholdelsesreglementet?

  Et vedligeholdelsesreglement er din guide til vedligeholdelse af din bolig. Det kan være, hvordan du skal lufte ud i din bolig eller vaske dine gulve.

  Du kan finde dit vedligeholdelsesreglement under din afdeling - se her

 • Hvad er en afdelingsbestyrelse?

  De fleste afdelinger har en afdelingsbestyrelse, der fungerer som bindeled mellem beboerne og boligselskabet. 
  Medlemmer til afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på det årlige ordinære afdelingsmøde.

 • Demokratinet - en online platform til afdelingsbestyrelser og frivillige

  Boligkontoret Danmark og BL - Danmarks Almene Boliger har i samarbejde skabt en online platform til afdelingsbestyrelserne og andre frivillige i de almene boligorganisationer. Platformen er en hjemmeside med forskellige værktøjer til at fremme beboerdemokratiet og frivilligheden i de enkelte afdelinger. 

  Find link til demokratinet.dk her

 • Hvad er det ordinære afdelingsmøde?

  Afdelingsmødet er din mulighed som beboer til at få indflydelse i din afdeling. Dette kaldes beboerdemokrati.

  På afdelingsmødet bliver det kommende budget for afdelingen gennemgået og godkendt. Det er her, du som beboer kan komme med forslag til ændringer til afdelingen og husorden. Det kan være bedre belysning på gangstierne eller ønske om hund/kat. Beboerdemokratiet stemmer med 2 stemmer pr. husstand pr. forslag - flertallet bestemmer om et forslag godkendes eller nedstemmes. 

 • Hvornår afholdes det ordinære afdelingsmøde?

  Det ordinære afdelingsmøde afholdes hvert år i en periode fra slutningen af august til slutningen af september. Oftest afholdes mødet i samme måned/uge som året før. 

 • Hvor finder jeg 1. dagsorden til afdelingsmødet?

  Jævnfør vedtægterne kapitel 4, stk. 2 skal 1. dagsorden omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
  • Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
  • Behandling af eventuelle indkomne forslag
  • Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
  • Evt. valg af repræsentantskabsmedlemmer
  • Eventuelt


  1. dagsorden er trykt i beboermagasinet, som udkommer og husstandsomdeles i juni måned. 1. dagsorden vil endvidere være at finde under afdelingens dokumenter på hjemmesiden. 

 • Hvor finder jeg 2. dagsorden til afdelingsmødet?

  2. dagsorden til det ordinære afdelingsmøde bliver husstandsomdelt senest 1 uge før afdelingsmødet. 2. dagsorden vil indeholde det kommende driftsbudget for afdelingen, evt. indkomne forslag samt adgangskort. 

  Adgangskortet skal medbringes og afleveres ved det ordinære afdelingsmøde. 

  2. dagsorden vil endvidere være at finde på hjemmesiden under afdelingens dokumenter senest 1 uge før afdelingsmødet. 

 • Hvad er et forslag?

  Forslaget er din mulighed for at sætte dit præg på din afdeling. 

  Det kan være et forslag om tilladelse til hund/kat i din afdeling eller forslag om belysning på sti. Det kan også være et forslag, som kræver indhentning af tilbud og udregning af overslag på en huslejestigning.

  Forslaget skal være boligselskabet i hænde senest 2 uger før afdelingsmødet og kan først indsendes efter udsendelsen af 1. dagsorden. 

 • Hvad kræves af et forslag?

  • Forslaget skal være modtaget senest to uger før afdelingsmødet
  • Forslaget skal beskrives, så der kan stemmes JA eller NEJ til forslaget på mødet
  • Forslaget skal være enkelt beskrevet
  • Forslaget skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og evt. email på forslagsstiller
  • Forslaget skal sendes til: Post@bsjviborg.dk eller Brovej 18, 8800 Viborg (skal være modtaget senest 2 uger før mødet


  Forslaget KAN IKKE afleveres i varmemesterens postkasse
  Forslagsblanket kan findes her

 • Hvor finder jeg referatet fra afdelingsmødet?

  Referatet fra afdelingsmødet vil være tilgængeligt online under din afdelings dokumenter 4 uger efter mødet. 
  Referatet bliver IKKE husstandsomdelt. 

 • Hvad kræves det for at sidde i en afdelingsbestyrelse?

  Man vælges til afdelingsbestyrelsen på det ordinære afdelingsmøde. Det er beboerdemokratiet, som afgør, hvem der sidder i den enkelte afdelingsbestyrelse. Man vælges for 2 år. Suppleanterne vælges for 1 år. Der skal altid være et ulige antal medlemmer i en bestyrelse. 

  Kort sagt er opgaverne i en afdelingsbestyrelse at være bindeled mellem beboerne i afdelingen og administrationen. Afdelingsbestyrelsen igangsætter aktiviteter i afdelingen. Det kan være en sommerfest eller et julearrangement. 
  Læs mere på BL's hjemmeside her